fbpx

מכינת חמש אצבעות

מצוינות, מסוגלות, מנהיגות.

מטרתה של המכינה לחנך ולעצב דור שבוחר להיכנס לזירה ולהשפיע על מציאות חיינו. דור המבוסס על מאפייני הזהות של תנועת חמש אצבעות ועל מיומנויות רלוונטיות שרכש בתהליך החינוכי.

"כיום הכישרון הנדרש  
ביותר הוא האופי"

במכינת חמש אצבעות, מאמינים כי הכישרון החשוב ביותר שיש לאדם להציע הוא האופי. התפיסה הפיזית-מנטלית מסייעת לרכוש כישורי אישיות חשובים דרך התמודדות קבוצתית, בניית מסוגלות וביטחון עצמי.

מכינת חמש אצבעות הוקמה בספטמבר 2018 ופועלת על בסיס שיטה פיזית-מנטלית (גוף-נפש) שפיתחה תנועת חמש אצבעות. דרך שיטת האימון המכינה מקנה כלים, מיומנויות וערכים כבסיס לצרכים והאתגרים הפוגשים את הנוער בעידן המודרני.

בעזרת כלים אלה, שואפת המכינה לייצר דור אשר יפעל למען הטמעת תרבות ערכית, מוסרית, אכפתית ובריאה היוצרת אמון ושותפות מרמת הפרט, דרך הקהילה ועד לרמת החברה כולה.

0
מחזורים
% 0
בוגרים בתפקידי קצונה
% 0
ממשיכים לשנה ב'

הצירים לפיהם בנויה השנה

1 אורח חיים ספורטיבי

מיקוד באימונים פיזים - מנטלים אותם חווים החניכים כיחידים וכקבוצה, בעזרת צוות מדריכים ומאמנים מקצועיים לפי שיטת חמש אצבעות.

2 למידה

עמידה מול קהל, פוליטיקה וחברה ישראלית, אנתרופולוגיה, תורת אימון, קולנוע ודוקו, ההיסטוריה של הספורט והפוליטיקה , ארץ ישראל וכלים ומיומנויות למאה ה-21.

3 עשייה

השפעה בקרב קהילת זכרון יעקב וסביבתה - דרך השתלבות בפרוייקטים בבתי ספר, כפרי נוער, מכינות אחרות, יחידות וקורסים פיקודיים בצבא וקבוצות הנוער של תנועת חמש אצבעות.

4 תודעה חברתית

היכרות עם מגוון נושאים ותחומים אשר מעצבים את מציאות חיינו באמצעות היכרות והעמקה עם כלל מגזרי החברה הישראלית. דרך שבועות במקומות שונים ומפגש עם אוכלוסיות מגוונות.

5 אחריות

קבלת אחריות וקבלת כלים לניהול פרוייקטים, הובלת שבועות במכינה ע״י חניכים, ניהול חיי השגרה והיום יום במכינה וקידום פרוייקטים משתנים בהתאם לצרכי התקופה.

תכנית שנה ב'

תכנית כרמל

תכנית עומק המהווה המשך לתהליך החינוכי של מכינת חמש אצבעות, עבור בוגרי מכינות ושנת שירות. מטרת התכנית היא השפעה על אנשים בתנועת חמש אצבעות – במכינה, בתכנית הנוער, או בשיתופי פעולה עם קבוצות ספורט ויחידות בצה"ל.

מסלולי התכנית

1 מכינת חמש אצבעות

לקחת חלק בצוות המכינה, לחנוך חניכים.

2 קבוצות תכנית הנוער

הצטרפות לצוות האימון וליווי של קבוצות החטיבות והתיכונים של תנועת חמש אצבעות.

*חניכי התכנית יעברו קורס הכשרה בסופו יקבלו תעודת מדריך "כרמל"