שיתופי פעולה

שיטת חמש אצבעות למקסום פוטנציאל

Be Better

הרצאות

מקסום פוטנציאל הבסיס לשיטת חמש אצבעות, מודל תיאורטי עם דוגמאות מהשטח ומתן כלים פרקטיים לביצוע.

פיתוח חוסן ומסוגלות אישית העדר בתחושת מסוגלות הינו אחד האתגרים המרכזיים בעידן המודרני. מה הם האתגרים? איך בונים חוסן מנטלי?

בניית קבוצה עקרונות מפתח לבנייה של צוותים מנצחים. מהי החשיבות של המנהיג? איך מייצרים מטרה משותפת? מהם המאפיינים של אותם צוותים?


עקרונות המנהיגות של חמש אצבעות מה תפקידו של המנהיג? איך יוצרים תרבות ארגונית? איך הופכים רעיונות למציאות? איך יוצרים מחוייבות?

תפיסת החינוך של חמש אצבעות מהו חינוך רלוונטי בתוך מציאות משתנה? מה הם הכלים הפרקטיים לאנשי חינוך בעידן המודרני?

סדנאות

בסיס

חיזוק תחושת המסוגלות והחוסן מנטלי , גיבוש צוות והגברת תחושת השייכות.

סדנה המורכבת מאימון והרצאה.
אורך הסדנה 90-120 דקות.

מיועד ל: קבוצות של תלמידים, ספורטאים, חיילים ומפקדים (עד 30 משתתפים).

מתקדמת

מקסום פוטנציאל אישי וקבוצתי, בניית צוות מנצח, הובלה ומנהיגות בעידן מודרני.

סדנה המורכבת מאימון, תוכן העשרה והרצאה.
אורך הסדנה  4-6 שעות.

מיועד ל: צוותים חינוכיים, דרגי אימון ופיקוד, קבוצות ספורט ומסגרות חינוכיות.

מנהלים

מחויבות בעידן מודרני, כלים להובלה, בניית תרבות בארגון, חיבור תהליכי מאקרו למיקרו ומקסום פוטנציאל ארגוני.

סדנה המורכבת מחוויה פיזית-מנטלית והרצאה.
אורך הסדנה 90-120 דקות.

מחנות וסמינרים

מחנה אימון

פיזי-מנטלי

שיפור תחושת המסוגלות האישית לצד חיזוק השייכות הקבוצתית.

24 עד 48 שעות, מכיל עד 60 משתתפים.

כולל אימונים, שיחות, דיונים והרצאות. מתקיים במרכז חמש אצבעות בזכרון יעקב.

מועדוני ספורט, יחידות בצבא, תלמידים ותנועות נוער.

סמינר נושא

גריט | חוסן | הרגלים

24 עד 48 שעות של סמינר הכולל דיונים והרצאות, תכנים גופניים ואימונים פיזיים מנטליים. 

עד 200 משתתפים.

בתי ספר, תנועות נוער, מועדוני ספורט, יחידות צבאיות, גופים חינוכיים, חברות עסקיות.

מרכזי חמש אצבעות

מרכזי חמש אצבעות בזכרון יעקב והרצליה, מרכזים חינוכיים בהם מרוכזת העשייה החינוכית של התנועה.
במרכזים אלו מתקיימים מחנות אימון וסמינרים, הרצאות, סדנאות וסיורים לגופים מעולמות החינוך, צבא, ביטחון, ספורט ולחברות עסקיות.