fbpx

סביבה המאפשרת לכל אדם לחלום,
לממש את הפוטנציאל שבו ולהשפיע.

קבוצות הנוער

גילאי 12-18

מיועדת לבני נוער מכיתה ז' עד י"ב.
תכנית הבסיס של התנועה המהווה את יסודות השיטה הפיזית מנטלית. התכנית בונה ומעצבת היבטי חוסן הרגלים ויכולות עבודה בצוות וכלים למנהיגות רבים בקרב בני ובנות נוער.

קדם

המכינה הקדם צבאית

קדם צבא

מטרתה של המכינה לחנך ולעצב דור שבוחר להיכנס לזירה ולהשפיע על מציאות חיינו. דור המבוסס על מאפייני הזהות של תנועת חמש אצבעות ועל מיומנויות רלוונטיות שרכש בתהליך החינוכי.

קהילת הבוגרים

גילאי 18 ומעלה

תכנית ההמשך, מטרתה יצירת המשכיות לתהליך החינוכי. התכנית מותאמת לשינויים בחייהם של צעירים ומכווינה להשפעה חינוכית וחברתית על ידי תפיסת עמדות מפתח בחברה הישראלית.

שיתופי פעולה

סיוע לארגונים, צוותים, יחידות וספורטאים להגיע להישגים יחד, דרך התאמת שיטת ״חמש אצבעות״ לצרכים והמטרות המשתנות בכל גוף ומייצרת תהליך של מימוש פוטנציאל ספציפי וארגוני.

התוכן והדיגיטל