תוכנית הבוגרים

תוכנית ההמשך לגילאי 20-30 שמטרתה להכשיר את בוגרי התנועה להשפעה חינוכית וחברתית על ידי הקניית יכולות ניהול ומנהיגות התואמים את אתגרי החברה בישראל.

שיטת התכנית

תוכנית הבוגרים תייצר מענה לאתגרי "המבוגרים הצעירים" (young adults), תעסוק ביצירת תודעה פוליטית וחברתית ככלי להכוונת הבוגרים לעשייה משמעותית בזירה החברתית, החינוכית והפוליטית אימון פיזי ככלי לבניית אישיות ואופי.

קהילת הבוגרים

תוכן, מפגשים, וכלים לקהילת בוגרי התנועה

קורס הבוגרים

מציאת הערך הייחודי וקבלת כלים ליצירת השפעה בחברה

ועדת הבוגרים

מורכבת מבוגרים בעלי תפקיד או מעורבות בתנועה במספר צירים.