fbpx

"אזרח שלא משרת, הוא אזרח פחות טוב"

יועז הנדל, שר התקשורת לשעבר, מייצג עמדה ימינית ליברלית השואפת לשותפות בין כלל המגזרים בחברה הישראלית.

הכל בתנאי שאותו מגזר מוכן לשאת בנטל ולשרת את המדינה.

בפרק, יועז משתף בפתרונות שמציע כדי להוציא את מדינת ישראל מהמשבר העמוק שנוצר.

האם יש פתרון לקיטוב העמוק בחברה הישראלית?
האם אפשר לפעול מתוך ערכים כאיש ציבור במציאות הנוכחית?
האם אפשר לייצר אמון במדינת ישראל?

יועז הנדל - פודקאסט חמש אצבעות

יועז הנדל, שר התקשורת לשעבר, מייצג עמדה ימינית ליברלית השואפת לשותפות בין כלל המגזרים בחברה הישראלית.

הכל בתנאי שאותו מגזר מוכן לשאת בנטל ולשרת את המדינה.

בפרק, יועז משתף בפתרונות שמציע כדי להוציא את מדינת ישראל מהמשבר העמוק שנוצר.

האם יש פתרון לקיטוב העמוק בחברה הישראלית?
האם אפשר לפעול מתוך ערכים כאיש ציבור במציאות הנוכחית?
האם אפשר לייצר אמון במדינת ישראל?