fbpx

תכנית ההכנה לצבא

סימולציית גיבושים

24 שעות של אתגר פיזי-מנטלי

1 | הכנה למיונים

לדמות את חווית הגיבושים הקרובים

2 | התמודדות מנטלית

אתגרים שמוציאים מאיזור נוחות. 

3 | התמודדות קבוצתית

איך להביא את עצמי לידי ביטוי באתגר קבוצתי בגיבוש.

פרטים

יום רביעי 23-24 לפברואר