fbpx

תכנית ט' י'

מרוץ 5 קילומטר

מרוץ המתפרס על יומיים ומתבצע ב-6 מוקדים שונים בארץ

1 | שיפור פיזי

שיפור ברמה הארובית וקבלת כלים לעבודה עצמאית ונכונה

2 | תכנית אימונים

תוכנית של חודש אימונים המכינה בצורה המיטבית למרוץ

 

3 | גיבוש קבוצתי

המרוץ מתבצע ברביעיות, התוצאה נמדדת כקבוצה

 

מועד 1

יום רביעי 01.03

מועד 2

יום חמישי 02.03

פרס

אימון משותף עם עמיר במטה חמש אצבעות בהרצליה

לחמישיה המנצחת בכל איזור - בנים ובנות