fbpx

שיתופי פעולה

תנועת חמש אצבעות עוזרת לארגונים, צוותים, יחידות וספורטאים להגיע להישגים. דרך התאמת שיטת ״חמש אצבעות״ לצרכים והמטרות המשתנות בכל גוף מייצרת תהליך של מימוש פוטנציאל ספציפי וארגוני.

השיטה

שיטת חמש אצבעות ממוקדת להשגת שיפור משמעותי בשלושה פרמטרים מרכזיים והטמעתם בארגון

צוותי

חיזוק היבטים קבוצתיים ויצירת צוות מנצח.

אישי

חיזוק היבטים קבוצתיים ויצירת צוות מנצח.

ארגוני

פיתוח יכולות פרקטיות להובלה ומנהיגות.

תכנית ליווי שנתית​

מתמקדת בהטמעת השיטה באופן הוליסטי.

סמינר DNA במרכזי חמש אצבעות​

מחנות אימון לקבוצות ספורט, סדרת חמש אצבעות למכינות קדם צבאיות.​

פיתוח צוותי הדרכה​

סדנאות למורים, קורסים פיקודיים, מאמנים ומדריכים.​

סדנא ייעודית​

הרצאות, שיחות העשרה בנושא מצוינות כדרך חיים, צוות מנצח, בניית מסוגלות וחוסן נפשי, מנהיגות.​

מי עובד איתנו

יחידות מיוחדת בצה״ל​

עולם החינוך

קבוצות ונבחרות תחרותיות