אירועי קהילה קרובים

השפעה על הסביבה הינה ערך מרכזי של תנועת חמש אצבעות. מכינת חמש אצבעות שמה לעצמה כמטרה להתרכז בעשייה ולהיות רלוונטית  בכל מקום בו היא יכולה לעזור ולהשפיע. המכינה שומרת על קשר עמוק עם קהילת זכרון יעקב, שהיא הבית של המכינה, ומשלבת אותה בפעילות המכינה השוטפת.