fbpx

טיול ים להר 2024

חוסן, מנהיגות, שייכות | ההרשמה נסגרת בעוד...

ימים
שעות
דקות
שניות

ההרשמה מוגבלת ל- 150 מתאמנים בלבד!

על הטיול

טיול ים להר מתמקד בסיפור שלנו כעם וחברה בארץ ישראל, דרך השטח והחוויות שנעבור כקבוצה.

פרטים נוספים

סיפור תנועת חמש אצבעות דרך השטח המיועד לקבוצות התיכונים בתנועה – בנים ובנות יחד

ההליכה לאורך הטיול מותאמת ברמה הפיזית לקבוצות התנועה

במהלך הטיול יחולקו תשורות ויתקיימו הרצאות.

תאריך שיחת זום – הכנה לטיול 09/04/24- בין השעות 20:30-21:30

ההרשמה מוגבלת – 150 מתאמנים בלבד